รับวางระบบบัญชี

รายละเอียดการให้บริการ จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ จดทะเบียนเปิดบริษัทจำกัดใหม่กับ พี ดี การบัญชี วันนี้ รับฟรี! ทำบัญชี 2 เดือน หรือ ทำเว็บไซต์บริษัทฟรี (โดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง 1 ปี) * ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า http://www.ppktransport.com/

ตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ บริษัท พี ดี การบัญชี จำกัด ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ

จดทะเบียนธุรกิจ

อัตราค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ มีดังนี้ 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี ) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง - อัตราค่าบริการ 10,000 บาท   2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง - อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

บัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Account & Tax Consulting Service) เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฏหมาย ให้คำปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และแบบ Time Charge ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ

การจดทะเบียนการค้าพาณิชย์

ตามที่รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ และได้กำหนดให้งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภารกิจหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภายใต้ กรอบนโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ตั้งกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อดำเนินการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นด้วยการ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เอกสารประกอบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบสรรหาแรงงาน เอกสารการจัดตั้งบริษัท หนังสือมอบทั่วไป หนังสือมอบสรรพากร หนังสือให้ใช้สถานประกอบการ ภพ 30 ภอ 01 ข้อตกลง ประกันสังคม 1 ประกันสังคม 2      

ความหมายของ “การบัญชี” และ “การทำบัญชี” (ตอนแรก)

การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More