Archive for December, 2012

รับวางระบบบัญชี

รายละเอียดการให้บริการ

จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ
จดทะเบียนเปิดบริษัทจำกัดใหม่กับ พี ดี การบัญชี วันนี้
รับฟรี! ทำบัญชี 2 เดือน
หรือ ทำเว็บไซต์บริษัทฟรี (โดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง 1 ปี)
* ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า http://www.ppktransport.com/