Archive for the ‘บริการด้านบัญชี’ Category

รับวางระบบบัญชี

รายละเอียดการให้บริการ

จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ
จดทะเบียนเปิดบริษัทจำกัดใหม่กับ พี ดี การบัญชี วันนี้
รับฟรี! ทำบัญชี 2 เดือน
หรือ ทำเว็บไซต์บริษัทฟรี (โดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง 1 ปี)
* ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า http://www.ppktransport.com/

ตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
บริษัท พี ดี การบัญชี จำกัด ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ

จดทะเบียนธุรกิจ

อัตราค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ มีดังนี้
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี ) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
 
2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
- อัตราค่าบริการ 4,000 บาท