รับวางระบบบัญชี

รายละเอียดการให้บริการ

  • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
  • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
  • จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments


Share This Post

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More