จดทะเบียนธุรกิจ

อัตราค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ มีดังนี้

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี ) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
- อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

 

3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรรมการ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

6. เพิ่มทุน-ลดทุน(ต่อทุนที่เพิ่ม/ลด 1 ล้านบาท) (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดวงตรา (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

8. จดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01/ภพ.09)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

9. จดทะเบียนร้านค้า (ภายในจ.กรุงเทพ)
- ค่าบริการ 1,200 บาท

 

10. จดคณะบุคคล/จดทะเบียนพาณิชย์/ห้างหุ้นส่วนสามัญ(พร้อมขอเลขผู้เสียภาษี)
- อัตราค่าบริการ 1,500 บาท

 

11. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ลูกจ้าง 3 คน ส่วนที่เกิน คิดเพิ่มคนละ 150 บาท)
- อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

 

12. จดเครื่องหมายการค้า (รวมค่าธรรมเนียม)
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

13. ขอโควต้าต่างด้าว (รวมค่าธรรมเนียม)
- ค่าบริการ 2,000 บาท

 

14. ดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าว *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

15. ขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ (Work Permit) *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

16. ขอ/ต่อ วีซ่า (Visa) 1 ปี *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
- อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

Comments

comments

Powered by Facebook Comments


Share This Post

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More